Thứ Năm, 12 tháng 10, 2023

[5.543] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (166): Các giấy tờ của cán bộ chiến sỹ thuộc Trung đoàn 84 pháo binh Mặt trận B5 đường 9 bắc Quảng Trị

2023101240771

Quân Mỹ thu giữ từ thi thể bộ đội VIệt Nam thuộc Trung đoàn 84 pháo binh Mặt trận B5 đường 9 bắc Quảng Trị rất nhiều giấy tờ.

Một trong số đó có cuốn sổ ghi chép của 1 chiến sỹ, với dòng chữ:

"Phần tử chấm bằng mắt trên hệ địa hình rất khớp với bản đồ UTM. Nhìn thấu hết căn cứ. Từ hậu cứ đến vị trí quan sát M3 mất 5 giờ. Địch ở vị trí quan sát mới rút đi ba hôm."

Ảnh chụp 1 phần trang ghi chépKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét