Thứ Năm, 12 tháng 10, 2023

[5.542] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (165): Các giấy tờ của cán bộ chiến sỹ thuộc Trung đoàn 9 Sư đoàn 304

2023101240770


Ngày 17/8/1970, tại vùng núi phía tây Triệu Phong - Quảng Trị, quân Mỹ thu giữ nhiều giấy tờ của cán bộ chiến sỹ thuộc Trung đoàn 9 Sư đoàn 304.

Một trong số đó có:

1. Danh sách trang bị, liệt kê tên 39 cán bộ chiến sỹ thuộc 1 đơn vị, có thể là Trung đội 1.

2. Cuốn sổ danh sách 113 cán bộ chiến sỹ thuộc 1 đại đội của Trung đoàn 9 Sư đoàn 304. Cán bộ đại đội gồm đc Nguyễn Thanh Thâu - Chính trị viên, Lê Văn Bằng - Chính trị viên phó, Nguyễn Huy Tâm - Đại đội trưởng, Chu Văn Ngát - Đại đội phó.

3. Và rất nhiều giấy tờ khác.

Ảnh chụp 1 phần trang Danh sách trang bịKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét