Thứ Hai, 9 tháng 10, 2023

[5.541] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (164): Giấy tờ khen thưởng và Quyết định đề bạt Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 22 Sư đoàn 9 của liệt sỹ Nguyễn Đức Diễn, quê Hồng Kỳ - Đa Phúc - VĨnh Phúc [Hồng Kỳ - SÓc Sơn - Hà Nội]

2023100937766

1. Ngày 4/11/1969, quân Mỹ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam nhiều giấy tờ mang tên đc Nguyễn Đức Diễn, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 22 Sư đoàn 9 Quân Giải phóng miền Nam, gồm:

- Giấy chứng nhận Chiến sỹ thi đua đề ngày 5/7/1968, chứng nhận đc Nguyễn Đức Diễn cấp bậc Đại đội trưởng quê Hồng Kỳ - Đa Phúc - Vĩnh Phúc đã được tặng danh hiệu Dũng sỹ Quyết thắng.

- Quyết định đề 1/8/1968 bổ nhiệm đc Nguyễn Đức Diễn giữ chức Tham mưu trưởng tiểu đoàn 22.

- Quyết định đề ngày 6/11/1968 bổ nhiệm đc Nguyễn Đức Diễn giữ chức Tiểu đoàn phó tiểu đoàn 22.

- Quyết định đề 13/3/1969 bổ nhiệm đc Nguyễn Đức Diễn lên cấp bậc Tiểu đoàn quân sự bậc phó đơn vị tiểu đoàn 22.

- Quyết định đề ngày 1/9/1969 bổ nhiệm đc Nguyễn Đức Diễn giữ chức Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 22.

Ảnh chụp Giấy chứng nhận Chiến sỹ thi đua và Quyết định bổ nhiệm chức vụ Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 22 của đc Nguyễn ĐỨc Diễn:


2. Web Chính sách quân đội có thông tin về liệt sỹ Nguyễn Đức Diễn, khớp với thông tin trên giấy tờ bị quân Mỹ thu giữ


Họ và tên:Nguyễn Đức Diễn
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh:1930
Nguyên quán:Hồng Kỳ, Đa Phúc,
Trú quán:, ,
Nhập ngũ:9/1953
Tái ngũ:
Đi B:
Đơn vị khi hi sinh:, d22/f9
Cấp bậc:3/ - DT
Chức vụ:
Ngày hi sinh:4/11/1969
Trường hợp hi sinh:Suối Giây, Tây Ninh - Suối Giây, Tây Ninh
Nơi hi sinh:
Nơi an táng ban đầu:,
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:
Vị trí mộ:
Họ tên cha:
Địa chỉ:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét