Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2014

[1.3] Quy định Mã quân bưu – Mật danh Địa chỉ các khu vực trên địa bàn của Quân khu 5 (Quân đội Nhân dân Việt Nam), thời kỳ 1965 – 1966.

2014021517033
Quy định Mã quân bưu – Mật danh Địa chỉ các khu vực trên địa bàn của Quân khu 5 (Quân đội Nhân dân Việt Nam), thời kỳ 1965 – 1966.

1. Phần phía Bắc Quân khu, có mã quân bưu là BK, địa chỉ Dì Hai. Khu vực này bao gồm các tỉnh
 • Tỉnh Thừa Thiên, mã quân bưu là HT, địa chỉ là Dì Tư
 • Tỉnh Quảng Trị, mã quân bưu là TQ, địa chỉ là Dì Ba
 • Thành phố Huế, mã quân bưu là HH, địa chỉ là Cậu Chính
2. Phần phía Nam quân khu, gồm các tỉnh và thành phố
 • Tỉnh Phú Yên, mã quân bưu YP, địa chỉ Cậu Chín
 • Tỉnh Khánh Hòa, mã quân bưu HK, địa chỉ Cậu Mười
 • Tỉnh Daklak, mã quân bưu LD, địa chỉ Cậu Tám
 • Nha Trang mã quân bưu là TT, địa chỉ là Nam Hải
3. Các tỉnh, thành khác của QK5

 • Tỉnh Quảng Tín (Phía QK5 gọi là tỉnh Quảng Nam), mã quân bưu là QT, địa chỉ Bà Hanh
 • Tỉnh Quảng Đà, mã quân bưu là DQ, địa chỉ Bà Hà
 • Tỉnh Quảng Ngãi, mã quân bưu là NQ, địa chỉ Bà Hảo
 • Tỉnh Bình Định, mã quân bưu DB, địa chỉ Bà Hiệp
 • Tỉnh Gia Lai, mã quân bưu TK, địa chỉ Bà Hỷ
 • Tỉnh Kontum, mã quân bưu TK, địa chỉ Bà Hỷ
 • Thành phố Đà Nẵng, địa chỉ là Đông Hải
 • Thành phố Kontum, mã quân bưu là KK, địa chỉ Bắc Hải
 • Thành phố Ban Mê Thuột, mã quân bưu là MM, địa chỉ là Tây Hải

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét