Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2014

[6.3] Tuyên bố của chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của những người cầm quyền Trung Quốc, trên báo Nhân dân ngày 18/2/1979

Báo Nhân Dân, Số 9020, 18 Tháng Hai 1979 — Tuyên bố của chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của những người cầm quyền Trung Quốc

(Nguồn: website Thư viện quốc gia VN)

alt
alt


alt

 Bài liên quan

[6.3] Tuyên bố của chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của những người cầm quyền Trung Quốc, trên báo Nhân dân ngày 18/2/1979 

[6.4] Thông cáo của ủy ban thường vụ quốc hội về việc ban hành Lệnh Tổng động viên, trên báo Nhân dân số ra ngày 6/3/1979 

[6.5] Lệnh Tổng động viên chống quân Trung quốc xâm lược, trên báo Nhân dân số ra ngày 6/3/1979 

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét