Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2014

[3.28.13] Thư của bác Nguyễn Thái Diễn, đơn vị ở Tây Nguyên, gửi về bác Nguyễn Đức Trị địa chỉ ở thôn Chè - xã Thuận Đức - huyện Thuận Thành - tỉnh Hà Bắc, năm 1966

2014010102022.44
Thư của bác Nguyễn Thái Diễn, thuộc đơn vị quân y ở Tây Nguyên, đề ngày 27/11/1966, gửi về bác Nguyễn Đức Trị địa chỉ ở thôn Chè - xã Thuận Đức [Rongxanh chưa tìm ra hiện nay là xã nào] - huyện Thuận Thành - tỉnh Hà Bắc [nay là Bắc Ninh], năm 1966

Bức thư này lính Mỹ thu được tháng 12/1966, cùng hàng loạt bức thư khác, có lẽ của những người lính cùng đơn vị [Một bệnh viện của Mặt trận B3 - Tây Nguyên].

Ảnh chụp bức thư

alt

alt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét