Thứ Ba, 4 tháng 2, 2014

[4.3.5] Danh sách 210 liệt sỹ (Từ số 63 - 73) của trung đoàn 165 - Sư đoàn 7 Quân giải phóng miền Nam, hy sinh từ 11/5/1966 đến 9/1/1967

2013090312043.13
Bản danh sách các liệt sỹ mà phía Mỹ cho rằng thuộc trung đoàn 165 - Sư đoàn 7 Quân Giải phóng miền Nam.

Bản danh sách liệt kê thông tin gồm: Họ tên – ngày tháng hy sinh – quê quán của 210 liệt sỹ thuộc trung đoàn 165, hy sinh từ 11/5/1966 đến 9/1/1967. Thông tin từ danh sách cho thấy hầu hết các liệt sỹ có quê quán ở miền Bắc Việt Nam, và có thể hy sinh tại 1 quân y viện của Quân GP MN. 

Bản chụp cho thấy danh sách có 18 trang, do lực lượng biệt kích VNCH thu được gần biên giới Việt Nam - Campuchia tháng 1/1967, phía Đông Bắc Bù Đốp.

Link các phần trước: 
[4.3.4] Danh sách 210 liệt sỹ (Từ số 51 - 62) của trung đoàn 165 - Sư đoàn 7 Quân giải phóng miền Nam, hy sinh từ 11/5/1966 đến 9/1/1967
[4.3.3] Danh sách 210 liệt sỹ của trung đoàn 165 - Sư đoàn 7 Quân giải phóng miền Nam, hy sinh từ 11/5/1966 đến 9/1/1967
[4.3.2] Danh sách 210 liệt sỹ của trung đoàn 165 - Sư đoàn 7 Quân giải phóng miền Nam, hy sinh từ 11/5/1966 đến 9/1/1967
[4.3.1] Danh sách 210 liệt sỹ của trung đoàn 165 - Sư đoàn 7 Quân giải phóng miền Nam, hy sinh từ 11/5/1966 đến 9/1/1967
[4.3.0] Danh sách 210 liệt sỹ của trung đoàn 165 - Sư đoàn 7 Quân giải phóng miền Nam, hy sinh từ 11/5/1966 đến 9/1/1967


Do trang danh sách có đoạn hơi mờ, nên thông tin Rongxanh đánh máy lại có thể chưa được chính xác.
Ảnh chụp trang danh sách, từ số thứ tự 63 đến số thứ tự 73.
alt


Thông tin gồm: Số thứ tự - Họ và tên - Đơn vị - Ngày hy sinh - Quê quán
63 Lê Văn Sửu


21/08/1966
? - Thạch Thất - Hà Tây
64 Nguyễn Văn Chính
11d6
22/08/1966
Long Xuyên - Bình Giang - Hải Dương
65 Bùi Văn Hóa
11d6
24/08/1966
Duyên Long? - ? - Yên Đức - Thanh Hóa
66 Lương Văn Tùy
12d6
25/08/1966
Đa ? - Thị xã Hà Bắc
67 Nguyễn Thanh Hải
17
27/08/1966
Phú Cường? - ? - Vĩnh Phúc
68 Nguyễn Văn Phàm?
11d6
28/08/1966
Đa Trung - Quang Minh- Kim Anh - Vĩnh Phúc
69 Nguyễn Văn Yên
7dp
30/08/1966
?
70 Hoàng Văn Mừng?
7dp
30/08/1966
Khu Tích Sơn? - thị xã Vĩnh Yên
71 Nguyễn Văn Vương? 10dp
03/09/1966
?
72 Lâm quyết ? Thắng
10dp
03/09/1966?
? - Phúc Thuận - Phổ Yên - Bắc Thái
73 Nguyễn Văn Khôi
Ebộ
03/09/1966?
Liêm Mạc?  Thanh Miện? - Hải Dương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét