Thứ Ba, 4 tháng 2, 2014

[3.28.10] Thư của bác Nguyễn Ngọc Thăng, đơn vị ở Tây Nguyên, gửi về cho người cháu là Nguyễn Xuân Thiệt - Hợp tác xã tháng Tám - Hà Bắc, năm 1966

2014010102022.32
Thư của bác Nguyễn Ngọc Thăng, đề ngày 1/12/1966 gửi cho người cháu là Nguyễn Xuân Thiệt, địa chỉ ở Tổ ông Tùng - Đội 2 - Hợp tác xã Tháng 8 - Hà Bắc [Không có thông tin về địa chỉ của Hợp tác xã này]
Trang 2 của bức thư, bác Thăng có nhắc đến các thông tin sau:
- Vợ và 2 người con, 1 người con tên Lan 4 tuổi và 1 người con tên Thắng 2 tuổi.
- Vợ bác Thăng tên là Phạm Thị Phương (?) - Tổ may mặc quốc doanh - Minh Cầm - huyện Tuyên Hóa - tỉnh Quảng Bình.
Bức thư này lính Mỹ thu được tháng 12/1966, cùng hàng loạt bức thư khác, có lẽ của những người lính cùng đơn vị [Một bệnh viện của Mặt trận B3 - Tây Nguyên].

Ảnh chụp bức thư

alt

alt

alt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét