Thứ Ba, 25 tháng 2, 2014

[3.28.14] Thư của bác Trần Duy Huyên, đơn vị quân y Tây Nguyên, gửi về bác Đàm Ngọc Trúc, địa chỉ thôn Định Trạch - xã Liên Phuơng - huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Hà, năm 1966

2014010102022.46
Thư của bác Trần Duy Huyên, đề ngày 2/12/1966, thuộc đơn vị quân y Tây Nguyên, gửi về bác Đàm Ngọc Trúc, địa chỉ thôn Định Trạch - xã Liên Phuơng [Bây giờ có thể là xã Liên Bảo]- huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Hà [tỉnh Nam Định], năm 1966
Bức thư này lính Mỹ thu được tháng 12/1966, cùng hàng loạt bức thư khác, có lẽ của những người lính cùng đơn vị [Một bệnh viện của Mặt trận B3 - Tây Nguyên].

Ảnh chụp bức thư

alt

alt

alt

alt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét