Thứ Ba, 4 tháng 2, 2014

[3.28.11] Thư của bác TRần Xuân Hòa, đơn vị ở Tây Nguyên, gửi về cho anh là Trần Cầu ở xóm Đông - xã Đức Diên - Đức Thọ - Hà Tĩnh, năm 1966

2014010102022.35
Thư của bác Trần Xuân Hòa, gửi về cho người anh là Trần Cầu, địa chỉ ở xóm Đông - xã Đức Diên - huyện Đức Thọ - tỉnh Hà Tĩnh [Nay là xã Yên Hồ - huyện Đức Thọ, theo wiki: xã Yên Hồ thành lập năm 1978 trên cơ sở sáp nhập 2 xã Đức Diên và Đức Phúc]

Bức thư này lính Mỹ thu được tháng 12/1966, cùng hàng loạt bức thư khác, có lẽ của những người lính cùng đơn vị [Một bệnh viện của Mặt trận B3 - Tây Nguyên].

Ảnh chụp bức thư

alt

alt

alt

alt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét