Thứ Tư, 5 tháng 2, 2014

[4.24] Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tiểu đoàn 7 - Trung đoàn 22 - Sư đoàn 3 Sao Vàng QK5, ngày 23/6/1966

2014020507025
Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ Tiểu đoàn 7 – Trung đoàn 22 Quyết Tâm – Sư đoàn 3 Sao Vàng Quân khu 5, phần cuối có ghi: Đại hội bế mạc 23h ngày 23/6/1966. Văn bản này lính Mỹ thu được tháng 5/1967 tại Bình Định, cùng với dự thảo Báo cáo tại Đại hội Đảng bộ Tiểu đoàn 7, đã được post tại:

[4.22] Dự thảo Báo cáo lần thứ nhất của Đảng bộ Tiểu đoàn 7 - Trung đoàn 22 Quyết Tâm - Sư đoàn 3 Sao Vàng QK5, ngày 23/6/1966


Ảnh chụp 2 trang đầu của Nghị quyết:

alt

alt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét