Tình cờ Rongxanh có đọc được thông tin từ website CCB Mỹ, trên website của báo  Chicago Tribune có đăng thông tin về các khu vực trên lãnh thổ miền Nam Việt Nam phía Mỹ tiến hành rải chất độc da cam.

Đây là link bài báo: http://www.chicagotribune.com/chi-091204-agentorange-map,0,2014263.htmlpage
Thông tin rất tiện cho việc tham khảo, bao gồm: Thời gian rải, trọng lượng chất độc rải (tính theo gallon), tên phi vụ. Nhìn chung rất trực quan.