Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2018

[2.42] Tổng hợp của phía Mỹ về phiên hiệu và vị trí các đơn vị trên miền Bắc huấn luyện chiến sỹ chi viện vào miền Nam chiến đấu, trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước

2018070764044

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các đơn vị chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam trên chiến trường miền Nam (tính từ phía nam sông Bến Hải) có tổng quân số lớn, nhu cầu cung cấp hậu cần và quân số bổ sung theo thời gian lớn. Ngoài nguồn quân số bổ sung tại chỗ từ các địa phương nơi đơn vị hoạt động, một nguồn bổ sung lớn chủ yếu khác là từ miền Bắc Việt Nam, chuyển quân qua hệ thống của Đoàn vận tải 559 hoặc trực tiếp vượt qua giới tuyến sông Bến Hải.

Theo thời gian, phía Mỹ đã tổng hợp được một số phiên hiệu đơn vị trên địa bàn miền Bắc huấn luyện tân binh cung cấp cho các đơn vị chiến đấu, chủ yếu là các đơn vị bộ binh. Trong số này, có cả các đơn vị vừa chiến đấu trực tiếp, vừa huấn luyện tân binh, hoặc có các đơn vị chỉ chuyên huấn luyện tân binh và kiêm nhiệm vụ phòng thủ địa bàn.

Danh sách các đơn vị như sau:


1. Đoàn huấn luyện 22
- Ban chỉ huy Đoàn: Đóng tại huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa
- Tiểu đoàn 1: Huyện Như Xuân tỉnh Thanh Hóa
- Tiểu đoàn 2: Không xác định được vị trí
- Tiểu đoàn 3: Không xác định được vị trí
- Tiểu đoàn 4: Huyện Như Xuân tỉnh Thanh Hóa
- Tiểu đoàn 5: Không xác định được vị trí
- Tiểu đoàn 6: Không xác định được vị trí
- Tiểu đoàn 7: Huyện NÔng Cống tỉnh Thanh Hóa
- Tiểu đoàn 8: Huyện Như Xuân tỉnh Thanh Hóa
- Tiểu đoàn 9: Huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh Hóa
- Tiểu đoàn 10: Không xác định được vị trí

2. Sư đoàn 250 huấn luyện
- Ban chỉ huy: Huyện Phú Bình tỉnh Bắc Thái
- Trung đoàn 1: Huyện Yên Thế tỉnh Hà Bắc
- Trung đoàn 2: Tỉnh Bắc Thái
- Trung đoàn 3: Tỉnh Hà Bắc
- Trung đoàn 4: Tỉnh Hà Bắc

3. Sư đoàn 320B huấn luyện
- Ban chỉ huy Sư đoàn: Tỉnh Hòa Bình
- Trung đoàn 1: Huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình
- Trung đoàn 2: Tỉnh Hà Tây
- Trung đoàn 3: Huyện NHo Quan tỉnh Ninh Bình
- Trung đoàn 4: Huyện Lạc Sơn tỉnh Ninh Bình
- Trung đoàn 5: Huyện NHo QUan tỉnh Ninh Bình
- Trung đoàn 6: Huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình
- Trung đoàn 7:Tỉnh Hà Tây

4. Sư đoàn 338 huấn luyện
- Ban chỉ huy Sư đòan: Huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa
- Trung đoàn 1: Tỉnh Thanh HÓa
- Trung đoàn 2: Không xác định vị trí đóng quân
- Trung đoàn 3: Tỉnh Thanh HÓa
- Trung đoàn Thủ Đô: Huyện Yên Thủy tỉnh Hòa BÌnh

5. Trung đoàn 12 đia phuơng: Tỉnh Hà Tây

6. Trung đoàn bộ binh 246: Đặc khu Vĩnh Linh – tỉnh Quảng Trị

7. Trung đoàn bộ binh 270: Tỉnh Quảng Bình

8. Sư đoàn bộ binh 304: Tỉnh Quảng Bình

9. Lữ đoàn đặc công 305: Khu vực Kép Hạ tỉnh Hà Bắc

10. Sư đoàn bộ binh 308: KHông xác định được vị trí, ở Quân khu 4

11. Sư đoàn bộ binh 312
- Ban chỉ huy Sư đoàn: Huyện Phổ Yên tỉnh Bắc Thái
- Trung đoàn 141: Huyện Phổ Yên tỉnh Bắc Thái
- Trung đoàn 165: Tỉnh Vĩnh Phúc

12. Trung đoàn 4 pháo binh: Huyện Hương Canh tỉnh Vĩnh Phúc

13. Sư đoàn bộ binh 320: KHông xác định được vị trí, ở Quân khu 4

14. Sư đoàn bộ binh 324: KHông xác định được vị trí, ở Quân khu 4

15. Sư đoàn 325: KHông xác định được vị trí.

16. Sư đoàn bộ binh 330
- Ban chỉ huy Sư đoàn: Tỉnh Nam Hà
- Trung đoàn 46: Tỉnh Thái Bình
- Trung đoàn 556: Tỉnh Nam Định
- Trung đoàn 568: Huyện Lục Nam tỉnh Hà Bắc
- Trung đoàn 4 pháo binh: KHông xác định được vị trí.

17. Sư đoàn bộ binh 350
- Ban chỉ huy Sư đoàn: Huyện An Lão thành phố Hải Phòng
- Trung đoàn 7: Huyện Đông Triều tỉnh Quảng Ninh
- Trung đoàn 42: Huyện Đông Triều tỉnh Quảng Ninh
- Trung đoàn 50: Đồ Sơn – Hải Phòng
- Trung đoàn 57 pháo binh: Không xác định vị  trí.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét