Chủ Nhật, 1 tháng 7, 2018

[3.109] Các Giấy khen của chiến sỹ Nguyễn Văn Nghiễn, quê ở xóm Xuân Quang - xã Đội Bình huyện Ứng Hòa tỉnh Hà Tây, đơn vị Binh trạm 41

2018070126124

Các Giấy khen của chiến sỹ Nguyễn Văn Nghiễn, quê ở xóm Xuân Quang - xã Đội Bình huyện Ứng Hòa tỉnh Hà Tây, đơn vị Binh trạm 41, về thành tích trong các năm 1968-1969-1970

Ảnh chụp các Giấy chứng nhận khen thưởng, Giấy khen:
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét