Thứ Tư, 18 tháng 7, 2018

[5.87] Địa danh (21): Bàu Văn Lịch, tỉnh Tây Ninh

2018071876027


Địa danh Bàu Văn Lịch, gắn với sự kiện Sư đoàn 9 quân đội Nhân dân Việt Nam chiến đấu năm 1969. Khu vực này nằm ven Tỉnh lộ 4, trên đường từ Tây Ninh đi Kà Tum.


Vị trí trên bản đồ:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét