Thứ Tư, 25 tháng 7, 2018

[3.112] Giấy chứng nhận thương tật của bác Đặng Đình Mần, quê quán tại xã Nam Tuấn huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng, đơn vị d406 đặc công QK5

2018072550137

Giấy chứng nhận thương tật của bác Đặng Đình Mần, quê quán tại xã Nam Tuấn huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng, đơn vị d406 đặc công QK5, là Trung đội trưởng. Bác Mần bị thương khi đi lấy gạo ở đồng bằng Sơn Tịnh - Quảng Ngãi ngày 11/4/1971.

Giấy tờ do Ban thương binh tỉnh đội Quảng Ngãi cấp ngày 30/5/1971

Ảnh chụp giấy tờ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét