Chủ Nhật, 1 tháng 7, 2018

[3.110] Các Quyết tâm thư của chiến sỹ Đại đội 3 Tiểu đoàn 56 ô tô vận tải - Binh trạm 44 - Đoàn 559 bộ đội Trường Sơn, năm 1970

2018070126125

Các Quyết tâm thư của chiến sỹ Đại đội 3 Tiểu đoàn 56 ô tô vận tải - Binh trạm 44 - Đoàn 559 bộ đội Trường Sơn, năm 1970.

Gồm các đồng chí: 
- Nguyễn Ngọc Dũng - Tiểu đội 6 Trung đội 3 Đại đội 3 tiểu đoàn 56 ô tô vận tải
- Vũ Đức Thuyến - Tiểu đội 6 Trung đội 3 Đại đội 3 tiểu đoàn 56 ô tô vận tải

Ảnh chụp các Quyết tâm thư
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét