Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2018

[3.114] Giấy khen của đ/c Hồ Văn Lia, đơn vị Đại đội 2 Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 274 Sư đoàn 5, quê quán tại xã Định Lộc huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương, do phía Mỹ thu giữ tại Biên Hòa dịp Tết Mậu Thân 1968

2018072853156

Giấy khen của đ/c Hồ Văn Lia, đơn vị Đại đội 2 Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 274 Sư đoàn 5, quê quán tại xã Định Lộc huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương, do phía Mỹ thu giữ tại Biên Hòa dịp Tết Mậu Thân 1968. Trung đoàn 274 là đơn vị chủ công tấn công vào sân bay Biên Hòa dịp Tết Mậu thân 1968. Các Giấy tờ gồm:

- Giấy khen đề ngày 15/2/1967 của Thủ trưởng Trung đoàn 274, cấp cho đ/c Lia về thành tích 3 tháng cuối năm 1966.

- Quyết định đề ngày 13/10/1967, đề bạt đ/c Lia lên cấp bậc Tiểu đội bậc trưởng.

- Giấy khen đề ngày 20/4/1967, do Thủ trưởng Trung đoàn 274 ký, cấp cho đ/c Lia về thành tích phục vụ trận đánh lộ số 1 ngày 21/3/1967.

- Giấy chứng nhận đề ngày 20/2/1967 cấp cho đ/c Lia chứng nhận đạt tiêu chuẩn Dũng sỹ Quyết thắng cấp 3 trong năm 1966.

Ảnh chụp các Giấy tờ:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét