Thứ Năm, 12 tháng 7, 2018

[3.111] Giấy tờ của Tiểu đoàn 40 đặc công Sư đoàn 3 sao vàng QK5, do phía Mỹ thu giữ từ thi thể bộ đội Việt Nam, Bình ĐỊnh năm 1970

2018071237137

Giấy tờ của Tiểu đoàn 40 đặc công Sư đoàn 3 sao vàng QK5, do phía Mỹ thu giữ từ thi thể bộ đội Việt Nam, tại tỉnh Bình Định năm 1970.

Giấy tờ gồm có 1 cuốn sổ ghi chép các trận đánh của Tiểu đoàn 40 đặc công Sư đoàn 3 Sao vàng QK5, trang đầu là trận đánh vào Quận lỵ Phù Mỹ ngày 3/4/1968. Không có thông tin về tên tuổi chủ nhân cuốn sổ.

Giấy tờ khác có thông tin về 1 chiến sỹ quê ở huyện Tuy Phước tỉnh Bình Định.

Ảnh chụp một phần cuốn sổ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét