Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2019

[3.188] Các giấy tờ của Liệt sỹ Lê Huy Hậu, quê xã Đại Phạm - Hạ Hòa - Phú Thọ, đơn vị C5/d2/E88 và Liệt sỹ Vũ Văn Tước quê xã Giai Sơn - Gia Viễn - Ninh Bình

2019120737268


- Giấy khen, đề 2/9/1966, cấp cho LS Lê Huy Hậu, đơn vị H16 về thành tích hoàn thành nhiệm vụ. Đc Hậu quê xã Đại Phạm huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ.

- Giấy khen đề 8/5/1967, do đc Quách Thạch, Thủ trưởng đơn vị, cấp cho đc Lê Huy Hậu đơn vị C5 K2 Công trường 88 về thành tích chiến đấu trận chiến C1 ngày 12/11/1966 [Tại Kontum - Rongxanh chú thích thêm].

- Giấy chứng nhận khen thưởng, đề 11/7/1967, do đc Nguyễn Lan ký, tặng đc Lê Huy Hậu về thành tích tiêu diệt 3 lính Mỹ và thu chiến lợi phẩm.

- Giấy chứng minh cấp cho LS Vũ Văn Tước, được đi đến Hải Yến.

- Giấy xác nhận Đảng viên, đề ngày 17/9/1967, do đc Bùi Văn Nhiên, Phó chính trị viên Đoàn 226, xác nhận đc Tước 31 tuổi, quê xã Giai Sơn huyện Gia Viễn tỉnh Ninh Bình, nhập ngũ 3/6/1953, giải ngũ 7/1960, tái ngũ 10/10/1966, là Đảng viên, giới thiệu đến Đảng ủy mới.

Ảnh chụp các giấy tờ này rất khó đọc (Đen kịt và mờ).

Ảnh chụp Giấy khen của LS Lê Huy Hậu và giấy tờ của LS Vũ Văn Tước


Trong Web Chính sách quân đội có thông tin về LS Lê Huy Hậu và LS Vũ Văn Tước như sau:

Lê Huy Hậu 08/01/1968 C7 D5 E88 F3 1945 Đại Phạm, Hạ Hòa, Phú Thọ, Vĩnh Phú Đại Phạm, Hạ Hòa, Phú Thọ, Vĩnh Phú Chống càn Lộ 17

Vũ Văn Tước 08/01/1968 C5 D8 E88 F3 Gia Mỹ, Gia Lân, Gia Viên, Ninh Bình Gia Mỹ, Gia Lân, Gia Viên, Ninh Bình Chống càn Lộ 17

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét