Thứ Năm, 19 tháng 12, 2019

[5.160] Giấy chứng minh và vỏ phong bì thư gửi về quê của Liệt sỹ Đỗ Xuân Hào/ Đỗ Văn Hào, quê xã Trung Châu huyện Đan Phượng tỉnh Hà Tây

2019121949284

Giấy chứng minh và vỏ phong bì thư gửi về quê của Liệt sỹ Đỗ Xuân Hào/ Đỗ Văn Hào, quê xã Trung Châu huyện Đan Phượng tỉnh Hà Tây

1. Giấy chứng minh cấp cho đồng chí Đỗ Xuân Hào, đơn vị B Z5 Sông Dinh (Tiểu đoàn 5 Trung đoàn 52 Sư đoàn 320A).

2. Vỏ phong bì thư có đề người gửi là Đỗ Xuân Hào, người nhận là Đỗ Văn Thóc thôn Yên Phan xã Trung Châu huyện Đan Phượng tỉnh Hà Tây.

Ảnh chụp các giấy tờ:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VỀ LIỆT SĨ, MỘ LIỆT SĨ VÀ NGHĨA TRANG LIỆT SĨ có thông tin về Liệt sỹ Đỗ Xuân Hào như sau:

[Bia mộ ghi đơn vị là Sư đoàn 320 P4 nên Rongxanh phán đoán có thể báo tử sau năm 1975. Ngày hy sinh ghi trên bia mộ là 17/4/1968]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét