Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2019

[3.189] Bằng khen của đ/c Dương Ngô Sửu,quê xã Ngọc Vân - Tân Yên - Hà Bắc

2019121545277


Bằng khen cấp cho đc Dương Ngô Sửu, quê xã Ngọc Vân huyện Tân Yên tỉnh Hà Bắc. Đc Sửu có cấp bậc Tiểu độ phó, đơn vị H18 [Đại đội Súng máy phòng không], về thành tích trong trận Trà Cao ngày 4/1/1969. 

Bằng khen do đc Vĩ Võ Văn Nhâm ký ngày 4/5/1969.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét