Thứ Năm, 19 tháng 12, 2019

[3.191] Danh sách Đoàn viên của 1 đơn vị thuộc Trung đoàn 52 Sư đoàn 320A, năm 1967

2019121949283

Danh sách Đoàn viên của 1 đơn vị thuộc Trung đoàn 52 Sư đoàn 320A, năm 1967, trích từ cuốn sổ ghi chép của đồng chí Nguyễn Văn Đàm thuộc Đại đội 5 Tiểu đoàn 5 Trung đoàn 52 Sư đoàn 320A, gồm:

1. Đàm Thay Hiền - Bí Thư
2. Đào Như Hải - Bí thư Chi 1
3. Trần Ngọc Phấn - Bí thư chi 2
4. Ngọ Đức Toán - Phó Bí thư Liên chi
5. Nguyễn Văn Biên
6. Đỗ Ngọc Đắc
7. Nguyễn Đình Đoan


Ảnh chụp trang danh sách


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét