Thứ Năm, 19 tháng 12, 2019

[5.161] Giấy chứng minh của đồng chí Nguyễn Văn Hào, đơn vị I8 Z5 Sông Dinh

2019121949285

Giấy chứng minh của đồng chí Nguyễn Văn Hào, đơn vị I8 Z5 Sông Dinh

Ảnh chụp Giấy chứng minh:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét