Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2019

[7.18.3] Tàu không số/ Đường Hồ Chí Minh trên biển Đông - Những con tàu huyền thoại (1): Sự kiện hải quân Mỹ tấn công tàu không số (số 198) tại mũi Ba Làng An - Sa Kỳ - Quảng Ngãi ngày 15/7/1967 - Diễn biến theo báo cáo quân Mỹ (3)

2019122991075

Sự kiện hải quân Mỹ tấn công tàu không số (số 198) tại mũi Ba Làng An - Sa Kỳ - Quảng Ngãi ngày 15/7/1967 - Diễn biến theo báo cáo quân Mỹ (3):

Sơ hoạ hành trình di chuyển của tàu không số/ tàu vận tải Bắc Việt kể từ khi bị phát hiện cho đến khi bị bắt giữKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét