Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2019

[5.159] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (17): Giấy chứng minh Đoàn chi viện của Liệt sỹ Nguyễn Trung Tuyến

2019120737263

Giấy chứng minh Đoàn chi viện do đc Lê Đình Bân ký ngày 20/12/1971, cấp cho Liệt sỹ Nguyễn Trung Tuyến, đơn vị D1008 được đến B1. Mặt sau Giấy chứng minh có dấu vân tay.

Ảnh chụp Giấy chứng minh:
Thông tin có thể liên quan:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét