Chủ Nhật, 6 tháng 12, 2020

[3.212] Giấy chứng nhận khen thưởng Huân chương chiến công hạng 3 của đồng chí Đoàn Hữu Tòng, đơn vị Tiểu đoàn 406 đặc công QK5, quê xã Thái Hòa huyện Thái Ninh/ Thái Thụy tỉnh Thái Bình

 2020120636343


Giấy chứng nhận khen thưởng của đồng chí Đoàn Hữu Tòng, đơn vị Tiểu đoàn 406 đặc công QK5, quê xã Thái Hòa huyện Thái Ninh/ Thái Thụy tỉnh Thái Bình về thành tích chiến đấu núi Đất, được tặng Huân chương chiến công hạng 3 theo Quyết định số 783 ngày 12/5/1969 của Quân khu 5.


Ảnh chụp Giấy chứng nhận khen thưởng
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét