Chủ Nhật, 6 tháng 12, 2020

[3.213] Thư của bác Phạm Văn Bản gửi về cho vợ là Nguyễn Thị Hồng Thơ địa chỉ Đại Quang - Đức Thọ - Hà Tĩnh

2020120636344


Lá thư đề ngày 16/10/1697, người gửi là bác Phạm Văn Bản, gửi về cho người vợ tên là NGuyễn Thị Hồng Thơ, địa chỉ tại  Đại Quang - Đức Thọ - Hà Tĩnh.


Ảnh chụp phong bì thư và bức thư:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét