Thứ Năm, 24 tháng 12, 2020

[5.237] Giấy tờ thu từ 3 thi thể bộ đội Việt Nam (36): Các Giấy khen của Liệt sỹ PHạm Văn Kham/ Phạm Thế Kham đơn vị Đại đội 5 Tiểu đoàn 2 Trung đoàn F66 pháo binh Miền, quê Thụy Trình - Thụy Anh - Thái Bình

 2020122454369


Ngày 24/8/1969 quân Mỹ thu giữ từ thi thể 3 bộ đội Việt Nam các giấy tờ sau:

1. 02 Giấy chứng nhận khen thưởng của Liệt sỹ Phạm Thế KHam/ Phạm Văn Kham quê Thụy Trình - Thụy Anh - Thái Bình.


2. Giấy chứng minh mang tên Phạm Thế Kham


3. Quyết định chuẩn y kết nạp Đảng viên cho đồng chí Phạm Thế Kham., đơn vị Đại đội 5 Tiểu đoàn 2 Trung đoàn F66 pháo binh Miền.


Ảnh chụp các giấy chứng nhận khen thưởng:
Web Chính sách quân đội có thông tin về Liệt sỹ Phạm Thế Kham/ PHạm Văn Kham như sau:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét