Thứ Năm, 24 tháng 12, 2020

[5.236] Giấy tờ thu từ 3 thi thể bộ đội Việt Nam (35): Các Giấy khen của Liệt sỹ Nguyễn Đình Hùng quê Ấm Thượng - Hạ Hòa - Phú Thọ * Quyết định bổ nhiệm Đại đội trưởng thuộc Tiểu đoàn 2 Trung đoàn F66 pháo binh/ Trung đoàn 208 pháo binh Miền của Liệt sỹ Nguyễn Văn Hùng * Danh sách 3 Liệt sỹ Đại đội 5 Tiểu đoàn 2 Trung đoàn F66 pháo binh MIền hy sinh 24/8/1969

 2020122454368


Ngày 24/8/1969 quân Mỹ thu giữ từ thi thể 3 bộ đội Việt Nam các giấy tờ sau:

1. 06 Giấy khen/ Giấy chứng nhận khen thưởng/ Giấy chứng nhận Dũng sỹ Quyết thắng của Liệt sỹ Nguyễn Đình HÙng, quê Ấm Thượng - Hạ Hòa - Phú Thọ. Chức vụ: Tiểu đội phó.


2. Quyết định chuyển Đảng viên chính thức của Liệt sỹ Nguyễn Đình HÙng/ Nguyễn Văn Hùng, quê Ấm Thượng - Hạ Hòa - Phú Thọ.


3. Giấy khen và Quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn HÙng chức Đại đội Đại đội trưởng Đại đội 5 thuộc Tiểu đoàn 2 Trung đoàn F66 pháo binh.


Chú ý: Quân Mỹ thu giữ giấy tờ của 2 Liệt sỹ cùng tên Hùng, khác nhau tên đệm: NGuyễn Đình HÙng quê Ấm Thượng - Hạ Hòa - Phú Thọ và Nguyễn Văn Hùng giấy tờ không có thông tin quê quán. Trên giấy tờ thể hiện một là Đại đội trưởng, 1 là Tiểu đội phó. Tuy nhiên web CHính sách quân đội thì các Liệt sỹ đều có họ tên là Nguyễn Văn Hùng.


Ảnh chụp các Giấy tờ:
Web Chính sách quân đội có thông tin về 3 Liệt sỹ thuộc Trung đoàn F66 pháo binh/ 208 pháo binh Miền hy sinh ngày 24/8/1969, trong đó có Liệt sỹ Nguyễn Văn Hùng, cụ thể như sau:


STT Họ và tên Ngày hy sinh Đơn vị Năm sinh Nguyên quán Trường hợp hi sinh Chức vụ

1 Nguyễn Văn Hùng 24/08/1969 E66 Đoàn 75 1947 Ấm Thượng, Hạ Hòa, Vĩnh Phú Điều nghiên A phó

2 Nguyễn Văn Hùng 24/08/1969 208b Đoàn 75 1943 Liễn Sơn, Lập Thạch, Vĩnh Phú Chiến đấu C trưởng

3 Phạm Thế Kham 24/08/1969 E66 Đoàn 75 1948 Thụy Trình, Thụy Anh, Thái Bình Bị địch phục kích Tiểu đội trưởngKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét