Thứ Hai, 28 tháng 12, 2020

[5.238] Danh sách 286 Liệt sỹ hy sinh tại Bệnh viện K71 - Cục Hậu cần Miền, thời gian hy sinh từ năm 1966 đến năm 1975 * Phần 1: Thứ tự từ số 1 đến 100

20201220 - Phần 1


Trong web Chính sách quân đội có thông tin về 286 Liệt sỹ hy sinh tại Bệnh viện K71 thuộc Cục Hậu cần Miền, thời gian hy sinh từ năm 1966 đến năm 1975.

Link các phần:

Phần 1: [5.338] Danh sách 286 Liệt sỹ hy sinh tại Bệnh viện K71 - Cục Hậu cần Miền, thời gian hy sinh từ năm 1966 đến năm 1975 * Phần 1: Thứ tự từ số 1 đến 100

Phần 2: [5.338.1] Danh sách 286 Liệt sỹ hy sinh tại Bệnh viện K71 - Cục Hậu cần Miền * Phần 2: Thứ tự từ số 101 đến 200, , thời gian hy sinh từ năm 1968 đến năm 1969

Phần 3: [5.338.2] Danh sách 286 Liệt sỹ hy sinh tại Bệnh viện K71 - Cục Hậu cần Miền * Phần 3: Thứ tự từ số 201 đến 286, , thời gian hy sinh từ năm 1968 đến năm 1975


Các lưu ý: 
Rongxanh không tập hợp thông tin về nơi an táng hoặc thông tin về quy tập các Liệt sỹ hiện nay.


STT Họ và tên Năm sinh Ngày hy sinh Nguyên quán Nơi hi sinh
1 * Hoàng Văn Tín * 1946 * * Lộc Bắc, Lộc Bình, Lạng Sơn * Viện K71
2 * Nguyễn Hoàng Mãnh * * * , , Không quê * K71
3 * Nguyên Văn Tít * 1946 * * Yên Thượng, Gia Lâm, Hà Nội * Bãi Tăng Gia K71, ở Móc Câu
4 * Lê Văn Dư * 1940 * 10/01/1966 * Bình Mỹ, Hóc Môn, Gia Định * K71
5 * Đào Suy Viễn * 1945 * 18/02/1966 * Thụy Tường, Thụy Anh, Thái Bình * Viện K71, H67, Kà Tum
6 * Kiều Hiền Lương * 1944 * 22/02/1966 * An Mỹ, Phủ Dực, Thái Bình * K71 H67 Cà Tum
7 * Phạm Văn Ý * 1945 * 01/04/1966 * Phong Ban, Thanh Phong, Nghệ An * K714
8 * Nguyễn Văn Đãn * 1935 * 30/04/1966 * Bạch Đằng, Tiên Hưng, Thái Bình * Viện K71, H67, Cà Tum
9 * Nguyễn Văn Mỹ * 1936 * 17/05/1966 * Cần Đước, Long An * K71
10 * Lâm Hoàng KIểu * * 1966/06/12_12/6/1966 * Phong Lộc - Trần Thời - Minh Hải * Quân y K71
11 * Lê Văn Long * * 1966/06/12_12/6/1966 * Khương Kiền - Giá Rai - Minh Hải * Quân y K71
12 * Lữ Văn Lọng * * 1966/06/12_12/6/1966 * Nguyễn Phích - Trần Thời - Minh Hải * Quân y K71
13 * Nguyễn Đức Thắng * * 1966/06/18_18/6/1966 * Hải Sơn - Hải Hậu - Hà Nam Ninh * Quân y K71
14 * Nguyễn Ích Chiêu * * 1966/06/18_18/6/1966 * Tự Vân  - Khoái Châu - Hải Hưng * Quân Y K71 - Bình Long
15 * Nguyễn Văn Hoàng * 1939 * 30/06/1966 * Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh * K71
16 * Nguyễn Chí Thành * 1938 * 15/09/1966 * Nguyễn Thái Học, Hà Nội * Viện K71
17 * Võ Văn Tám * 1948 * 11/10/1966 * Bàng Long, Châu Thành, Mỹ Tho * K71
18 * Vũ Văn Xuân * 1936 * 14/10/1966 * Kim Lan, Gia Lâm, Hà Nội * K71
19 * Lương Bá Thảo * 1945 * 15/10/1966 * Tiểu khu 3, Hàm Rồng, Đông Sơn, Thanh Hóa * Viện K71
20 * Phạm Quang Đại * 1938 * 29/10/1966 * Tuy Liên, Thụy Anh, Thái Bình * K71 Tây Ninh
21 * Ngô Văn Hán * 1939 * 17/11/1966 * Quảng Hòa, Quảng Trạch, Quảng Bình * Viện K71
22 * Nguyễn Văn Thái * 1942 * 17/11/1966 * Ninh Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa * Viện K71
23 * Phạm Văn Tựa * 1946 * 25/11/1966 * Trực Thuần, Trực Ninh, Nam Hà * Viện K71 Suối Đá Bằng, Bình Long
24 * Nguyễn Như Ấm * 1936 * 28/11/1966 * Giang Biên, Gia Lâm, Hà Nội * K71
25 * Phạm Văn Tặng * 1942 * 05/01/1967 * Kỳ Tân, Kỳ Anh, Nghệ Tĩnh * Viện K71
26 * Nguyễn Tuyển Phúc * 1948 * 01/02/1967 * Chi Phương, Tiên Sơn, Hà Bắc * K71
27 * Nguyễn Bá Thìn * * 11/02/1967 * Thái Hòa, Triệu Sơn, Thanh Hóa * Viện K71
28 * Lê Văn Hiến * * 16/02/1967 * Cộng Hòa, Phú Xuyên, Hà Tây * K71
29 * Phạm Văn Ruộng * * 24/04/1967 * An Hòa, Châu Thành, Mỹ Tho * K71
30 * Nguyễn Tiến Tặng * * 01/06/1967 * Kỳ Hòa, Kỳ Ân, Hà Tĩnh * K71
31 * Nguyễn Văn Dưỡng * * 12/06/1967 * Lam Sơn, Đa Phúc, Vĩnh Phú * K71
32 * Vũ Đình Sùng * 1939 * 12/06/1967 * Cẩm Lai, Cẩm Giàng, Hải Hưng * Viện K71 suối Tà Ôn, Tây Ninh
33 * Lê Văn Hoa * 1941 * 15/06/1967 * Quyết Thắng, Gia Lâm, Hà Nội * Viện K71
34 * Đào Xuân Bật * 1945 * 1967/06/20_20/6/1967 * Nghĩa Phúc - Nghĩa Hưng - Hà Nam Ninh * Tại K71
35 * Phạm Văn Nam * 1946 * 28/06/1967 * Yên Tự, Ý Yên, Nam Hà * K71
36 * Phạm Văn Thơ * 1942 * 28/06/1967 * Vũ Nghĩa, Vũ Tiên, Thái Bình * K71
37 * Nguyễn Văn Phung * 1944 * 1967/06/30_31/6/1967 * Yên Phong - Ý Yên - Hà Nam Ninh * Tại K71
38 * Nguyễn Đình Mậu * 1940 * 19/07/1967 * Đoan Hạ, Thanh Thủy, Vĩnh Phú * Viện K71
39 * Nguyễn Thành Tiễn * 1947 * 20/07/1967 * Long Hưng, Văn Giang, Hải Hưng * K71
40 * Nguyễn Văn Phong * 1944 * 1967/07/31_31/7/1967 * Yên Phong - Ý Yên - Hà Nam Ninh * Tại K71
41 * Phạm Huy Đàm * 1940 * 1967/08/01_1/8/1967 * Sen Chiểu - Phú Thọ - Hà Tây * Viện K71
42 * Trần Xuân Lộc * * 11/08/1967 * Vũ Thành, Bình Lục, Nam Hà * K71
43 * Phùng Hữu Lịch * 1945 * 14/08/1967 * Thái Hòa, Bất Bạt, Hà Tây * K71
44 * Vũ Văn Quế * 1939 * 1967/08/15_15/8/1967 * Quang Hưng - Ninh Giang - Hải Hưng * Viện K71
45 * Bùi Công Tề * 1940 * 16/08/1967 * Thái Sơn, Thái Ninh, Thái Bình * K71
46 * Đỗ Xuân Lạc * * 22/08/1967 * Trí Trung, Vĩnh Tường, Vĩnh Phú * K71
47 * Trần Văn Cần * 1937 * 25/08/1967 * Đồng Thái, Quảng Oai, Hà Tây * K71
48 * Nguyễn Văn Lan * 1947 * 29/08/1967 * Xuân Phú, Phú Thọ, Hà Tây * K71
49 * Nguyễn Văn Phan * 1947 * 1967/08/29_29/8/1967 * Xuân Phú - Phú Thọ - Hà Tây * Viện K71
50 * Trần Xuân Lộc * 1947 * 1967/08/31_31/8/1967 * Vũ Thanh - Bình Lục - Hà Nam Ninh * Tại K71
51 * Lương Minh Hiến * 1945 * 05/09/1967 * An Thái, Phù Dực, Thái Bình * K71
52 * Lê Văn Bách * 1933 * 08/09/1967 * Yên Bình, Thạch Thất, Hà Tây * K71
53 * Nguyễn Văn Hoan * 1944 * 12/09/1967 * Hưng Nghĩa, Thạch Thất, Hà Tây * K71
54 * Lê Văn Tứ * 1944 * 18/09/1967 * Cẩm Yên, Thạch Thất,Hà Tây * K71
55 * Lê Văn Vượng * 1943 * 18/09/1967 * Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Tây * K71
56 * Nguyễn Hữu Lăng * 1941 * 18/09/1967 * Bình Phú, Thạch Thất, Hà Tây * K71
57 * Phạm Duy Dự * * 19/09/1967 * Yên Phú, Ý Yên, Nam Hà * K71
58 * Bùi Văn Điếm * 1948 * 28/09/1967 * Hải Ninh, Hải Hậu, Nam Hà * K71 mộ 65
59 * Nguyễn Vân Hồng * 1947 * 01/10/1967 * Đang Hội, Lục Nam, Hà Bắc * Viện K71
60 * Nguyễn Thị Hường * 1947 * 07/10/1967 * Hiếu Thành, Trà Vinh * K71
61 * Lê Phù Ngà * 1945 * 1967/10/15_15/10/1967 * Ba Làng - Kiêu Thị - Hải Phòng * Viện K71
62 * Lê Văn Cày * * 17/10/1967 * Tích Đức, Gia Lương, Hà Bắc * K71
63 * Nguyễn Đình Phước * 1945 * 1967/10/19_19/10/1967 * Thạch Sổi - Cẩm Giang - Hải Hưng * Viện K71
64 * Nguyễn Hữu Khỉnh * 1944 * 21/10/1967 * Tây An, Tiền Hải, Thái Bình * K71
65 * Nguyễn Công Hoan * 1943 * 1967/10/30_30/10/1967 * An Hiệp - Phụ Dực - Thái Bình * Tại K71 B52 oanh tạc
66 * Nguyễn Hữu Ngữ * 1948 * 1967/11/01_1/11/1967 * Nguyên Bình - Bình Lục - Hà Nam Ninh * Tại K71
67 * Dương Văn Mao * 1936 * 02/11/1967 * Yên Nhân, Ý Yên, Nam Hà * K71
68 * Nguyễn Như Xưng * 1943 * 1967/11/02_2/11/1967 * An Ninh - Bình Lục - Hà Nam Ninh * Tại K71
69 * Nguyễn Lê * * 12/11/1967 * , , Không quê * Viện K71, Suối Rem
70 * Nguyễn Văn Phợt * 1945 * 19/11/1967 * Tân Phong, Kiến Thụy, Hải Phòng * K71
71 * Nguyễn Văn Hợi * * 24/11/1967 * Thuận Hưng, Khoái Châu, Hải Hưng * K71
72 * Vũ Văn Mỹ * 1945 * 27/11/1967 * Bình Yên, Thạch Thất, Hà Tây * K71
73 * Lê Văn Thành * 1939 * 28/11/1967 * Hòa Thạch, Quốc Oai, Hà Sơn Bình * K71
74 * Nguyễn Như Ấm * * 29/11/1967 * Anh Dũng, Đông Anh, Hà Nội * K71
75 * Nguyễn Văn Cưỡng * * 04/12/1967 * Trung Hà, An Lão, Hải Phòng * K71
76 * Vương Hữu Mật * * 13/12/1967 * , , Không quê * Viện K71
77 * Trần Quốc Đủng * 1940 * 14/12/1967 * Đông Yên, Ý Yên, Nam Hà * K71 Số mộ 106
78 * Hà Quốc Đúng * 1944 * 18/12/1967 * Lê Lợi, Thường Tín, Hà Tây * Viện K71
79 * Nguyễn Quốc Đoan * 1936 * 18/12/1967 * Sơn Tây, Quốc Oai, Hà Tây * Viện K71
80 * Đỗ Văn Phái * 1945 * 1967/12/20_20/12/1967 * Vũ Thanh - Bình Lục - Hà Nam Ninh * Tại K71
81 * Đặng Thanh Hải * 1941 * 27/12/1967 * Mỹ Hưng, Gia Lương, Hà Bắc * Viện K71
82 * Đỗ Văn Phúc * 1944 * 27/12/1967 * Đồng Tâm, Tam Dương, Vĩnh Phú * K71
83 * Trần Khắc Thảo * 1948 * 30/12/1967 * Hoành Sơn, Kinh Môn, Hải Hưng * K71
84 * Kiều Duy Bị * * 01/01/1968 * Xen Chiểu, Phúc Thọ, Hà Tây * K71
85 * Nguyễn Văn Thìn * 1948 * 04/01/1968 * Lương Sơn, Mỹ Đức * K71
86 * Kiều Duy Dự * * 05/01/1968 * Đồng Chúc, Thạch Thất, Hà Tây * K71
87 * Nguyễn Văn Sứa * 1935 * 06/01/1968 * Phước Chỉ, Trảng Bàng, Tây Ninh * K71
88 * Nguyễn Văn Tiến * 1940 * 13/01/1968 * , , Không quê * Đường đi K71
89 * Trần Công Lý * 1949 * 13/01/1968 * , , Không quê * Đường đi K71
90 * Lê Văn Chuyển * * 1968/01/29_29/1/1968 * Lập Minh - Hồng Dân - Hậu Giang * Quân y K71
91 * Bùi Sỹ Dị * * 03/02/1968 * Quảng Tân, Quảng Xương, Thanh Hóa * K71
92 * Nguyễn Ngọc Chủng * 1938 * 04/02/1968 * Đoan Hùng, Phú Thọ, Vĩnh Phú * K71
93 * Bùi Như Hoằng * * 15/02/1968 * Thanh Bàn, Gia Lâm, Hà Nội * Viện K71
94 * Nguyễn Văn Hòa * 1943 * 15/02/1968 * An Bình, Dĩ An, Gia Định * K71
95 * Lê Như Hân * 1938 * 19/03/1968 * An Phú, Gia Thủy, Nam Hà * K71
96 * Vương Mạnh Tường * * 20/03/1968 * Diễn Cát, Diễn Châu, Nghệ An * Bệnh viện K71
97 * Đỗ Văn Bình * 1940 * 25/03/1968 * Đường Lâm, Tùng Thiện, Hà Tây * K71
98 * Hậu Văn Giang * 1943 * 28/03/1968 * Thượng Giang, Lục Giang, Hà Bắc * K71
99 * Vũ Văn Hướng * * 12/04/1968 * Tân Hòa, Bình Giang, Hải Hưng * K71
100 * Trần Văn Đan * 1937 * 21/04/1968 * 189 Cát Dài, Hải Phòng * K71
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét