Thứ Ba, 15 tháng 12, 2020

[5.233] Sơ đồ nơi chôn cất/ Sơ đồ mộ Liệt sỹ Hoàng Sỹ Kỳ, đơn vị Tiểu đoàn 4 Trung đoàn 2 Sư đoàn 2 QK5, quê xóm Nhật Tân - Thanh Thủy - Tĩnh Gia - Thanh Hóa, hy sinh 13/5/1967

2020121545357

Sơ đồ nơi chôn cất/ Sơ đồ mộ Liệt sỹ Hoàng Sỹ Kỳ, chức vụ Tiểu đội phó, cấp bậc hạ sỹ, đơn vị Tiểu đoàn 4 Trung đoàn 2 Sư đoàn 2 QK5, quê xóm Nhật Tân - Thanh Thủy - Tĩnh Gia [Nay là Nghi Sơn] - Thanh Hóa, hy sinh 13/5/1967 trong trận chiến tại khu 7 Xóm 1 xã Bình Định huyện Thăng Bình tỉnh QUảng Nam.

Khu vực chôn cất không thuộc xã Bình Định mà thuộc xã Bình Trị huyện Thăng Bình.

Trong Bản sơ đồ có ghi tên cha LS là Hoàng Sỹ Cầu (đã mất), tên mẹ là Mai Thị Ngang, tên vợ là Mai Thị Xê (Chưa có con).

Sơ đồ này do Thủ trưởng K4 là NGuyễn Công Bừng ký ngày 17/5/1967.

Ảnh chụp bản sơ đồ:
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét