Thứ Năm, 24 tháng 12, 2020

[5.235] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (34): Kế hoạch huấn luyện chiến đấu của Trung đoàn F66 pháo binh/ Trung đoàn 28 pháo binh - ĐOàn 69 Pháo binh Miền * Danh sách 5 Liệt sỹ Trung đoàn 28 pháo binh Miền hy sinh 20/3/1970

 2020122454367


Ngày 20/3/1970 lực lượng biệt kích quân Sài Gòn phục kích đoàn bộ đội thuộc Trung đoàn 28 pháo binh Miền (Mật danh TRung đoàn F66), và có thu giữ 1 số tài liệu gồm có:

1. Kế hoạch huấn luyện chiến đấu tháng 3/1970, do Thủ trưởng Tham mưu NGuyễn Văn Răng ký ngày 4/3/1970.

2. Chỉ thị của Chủ nhiệm trinh sát Trung đoàn F66 pháo binh

3. Và 1 số giấy tờ, bản đồ khác.

Ảnh chụp 1 phần bản Kế hoạch huấn luyện:
Web Chính sách quân đội có Danh sách 5 Liệt sỹ Trung đoàn 66 pháo binh Miền hy sinh 20/3/1970, cụ thể như sau:


STT Họ và tên Ngày hy sinh Đơn vị Năm sinh Nguyên quán Trường hợp hi sinh Nơi an táng ban đầu

1 Đàm Xuân Tiến 20/03/1970 C14 208B 1946 Số 34, Bùi Thị Xuân, Hà Nội Điều nghiên Bắc Cà Tum Bắc Cà Tum 2km, Tây Ninh

2 Hoàng Văn Long 20/03/1970 C14 E28 F1 1949 Tân Đà, Tân Kỳ, Nghệ An Đi chuẩn bị địa hình, lọt ổ biệt kích Trảng Ta Hé phía bắc Cà Tum 2km Tây Ninh

3 Lương Văn Thu 20/03/1970 E66 Đoàn 75 1946 Thăng Lộc, Thọ Xuân, Thanh Hóa Đánh nhau bị địch phục kích

4 Nguyễn Quý Hoạch 20/03/1970 F66 1935 Hồng Phong, Nam Sách, Hải Hưng Đánh nhau bị địch phục

5 Nguyễn Văn Châu 20/03/1970 C14 E28 1948 Lam Trà, Lam Sơn, Đô Lương, Nghệ Tĩnh Đi chuẩn bị địa hình đụng biệt kích Trảng Tà Bóc, phía bắc Cà Tum 2km Tây NinhKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét