Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2022

[3.241] Bức thư của bác Hoàng văn Lâm đơn vị thuộc Trung đoàn 90 Sư đoàn 324B gửi về cho cha là Hoàng văn Tâm địa chỉ thôn Hoàng Các xã Nghi TRung huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An, năm 1966

2022041537511


Bức thư đề ngày 20/7/1966 của bác Hoàng văn Lâm đơn vị thuộc Trung đoàn 90 Sư đoàn 324B gửi về cho cha là Hoàng văn Tâm địa chỉ thôn Hoàng Các xã Nghi Trung huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An. 

Bức thư này bị quân Mỹ thu giữ tại khu vực huyện Cam Lộ ngày 21/7/1966, tức là 1 ngày sau khi lá thư được viết, cùng với nhiều giấy tờ khác của bộ đội Trung đoàn 90.

Dưới đây là 1 phần bức thư và vỏ phong bì thưKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét