Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2022

[3.242] Đơn xin vào Đảng của đc Nguyễn Mạnh Thường, đơn vị đại đội 82 Tiểu đoàn 840 quân khu 6, quê Yên Phú - Ý Yên - Nam Định, năm 1966

2022043052529


Tháng 4 năm 1967 quân Mỹ thu giữ nhiều giấy tờ tài liệu của Tiểu đoàn 840 quân khu 6 (Tức tiểu đoàn 120 QK6), một trong số đó có ĐƠn xin vào Đảng của đc Nguyễn Mạnh Thường, đơn vị đại đội 82 Tiểu đoàn 840 quân khu 6, quê Yên Phú - Ý Yên - Nam Định, đề năm 1966.

Đc Nguyễn Mạnh Thường sinh tháng 11/1945, nhập ngũ tháng 10/1963. 

Ảnh chụp 1 phần Đơn xin vào Đảng:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét