Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2022

[5.345] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (88): Giấy chứng nhận khen thưởng của đc Nguyễn Văn Nguyên, đơn vị tiểu đoàn 8 Trung đoàn 28 pháo binh Miền, quê Hồng Phượng [Hồng Dương?] - Thanh Oai - Hà Tây

2022043052528


Ngày 3/12/1969 quân dù Sài Gòn có thu giữ từ thi  thể bộ đội Việt Nam hy sinh sau trận đánh một số giấy tờ, trong đó có Giấy chứng nhận khen thưởng cấp cho đc Nguyễn Văn Nguyên - chiến sỹ - quê xã Hồng Phượng [Hồng Dương?] - Thanh Oai - Hà Tây, được Trung đoàn 28 pháo binh Miền khen thưởng về thành tích trong trận chiến đấu Lộc Ninh ngày 11/8/1969.

Giấy chứng nhận ký ngày 20/8/1969 do đc Đỗ Tiến Ruyện thay mặt thủ trưởng Tiểu đoàn 8 ký.

Web Chính sách quân đội không có liệt sỹ với thông tin như trên.

Ảnh chụp Giấy chứng nhận khen thưởng và ghi chú của đại đội dù 72 quân SG:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét