Thứ Hai, 18 tháng 4, 2022

[5.344] Thông tin về khu vực quân đội Mỹ phát hiện 5 ngôi mộ tập thể chôn cất 120 liệt sỹ quân đội nhân dân Việt Nam, năm 1968

2022041840038


Năm 1968, quân đội Mỹ phát hiện 2 khu vực có mộ tập thể chôn cất bộ đội Việt Nam hy sinh, nay thuộc địa phận xã Linh Thượng huyện Gio Linh tỉnh Quảng Trị. 

Khu vực thứ nhất có 1 mộ tập thể có thi thể 24 bộ đội Việt Nam hy sinh.

Khu vực thứ 2 có 4 mộ tập thể có thi thể 96 bộ đội Việt Nam hy sinh, cách khu vực thứ nhất khoảng 150m.

Dựa theo một số thông tin khác liên quan đến giấy tờ thu giữ,... Rongxanh phán đoán Sư đoàn 320 đã từng hoạt động gần khu vực này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét