Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2022

[4.68] Nghị quyết Hoạt động trong mùa hè và Đông Xuân 1967-1968 của Trung đoàn 10 đặc công Rừng Sát

2022040931499


Tháng 8 năm 1967 lực lượng SEAL - biệt kích hải quân Mỹ đã thu giữ được rất nhiều giấy tờ của bộ đội thuộc Trung đoàn 10 đặc công Rừng Sát tại khu vực kênh rạch thuộc xóm bà Bông - xã Phước An - huyện Nhơn Trạch.

Một trong số giấy tờ đó là bản Nghị quyết Hoạt động trong mùa hè và Đông Xuân 1967-1968 của Trung đoàn 10 đặc công Rừng Sát.

Ảnh chụp 1 phần bản Nghị quyết
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét