Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2022

[4.69] Sơ đồ danh sách có tên cán bộ chiến sỹ Đội 7 Trung đoàn 10 đặc công rừng Sát

2022040931500


Tháng 8 năm 1967 lực lượng SEAL - biệt kích hải quân Mỹ đã thu giữ được rất nhiều giấy tờ của bộ đội thuộc Trung đoàn 10 đặc công Rừng Sát tại khu vực kênh rạch thuộc xóm bà Bông - xã Phước An - huyện Nhơn Trạch.

Một trong số giấy tờ đó là Bảng sơ đồ danh sách cán bộ chiến sỹ Đội 7 Trung đoàn 10 đặc công rừng Sát.

- Tổng quân số Đội 7 có 64 cán bộ chiến sỹ.

- Chỉ huy đội: đc Phan Hữu Vi - Đại đội phó 1, đc Dương Hồng  Qua - Đại đội phó 2, đc Nguyễn Văn Hiệu - Chính trị viên.

- Đội 7 chia thành 2 Trung đội, có 7 tiểu đội. Mỗi tiểu đội có khoảng 10 người.


Ảnh chụp Sơ đồ danh sách có tên cán bộ chiến sỹ Đội 7 Trung đoàn 10 đặc công rừng Sát
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét