Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2022

[7.44] Thông tin về tọa độ phát hiện mộ Liệt sỹ hy sinh trong Kháng chiến chống Mỹ cứu nước

20220416


Các lá cờ đánh dấu gần 700 điểm tọa độ phát hiện mộ chôn cất bộ đội Việt Nam hy sinh trong Kháng chiến chống Mỹ cứu nước (Do các đơn vị bộ đội Việt Nam chôn cất), trên đất Việt Nam, Lào, Campuchia.


Các điểm này chứa đựng thông tin từ 1 ngôi mộ cho đến các khu nghĩa trang có đến 200 mộ liệt sỹ, và được chuyển tới cơ quan chính sách của Nhà nước.

Một số điểm trong đó đã được các cơ quan chính sách quy tập sau khi kết thúc chiến tranh.

Công cuộc tìm kiếm các điểm tọa độ có mộ Liệt sỹ hy sinh trong KCCM hiện vẫn đang được tiếp tục.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét