Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2022

[4.67] Báo cáo tình hình hoạt động tháng 8 và 9/1966 của Trung đoàn 10 đặc công Rừng Sát

2022040931498

Tháng 8 năm 1967 lực lượng SEAL - biệt kích hải quân Mỹ đã thu giữ được rất nhiều giấy tờ của bộ đội thuộc Trung đoàn 10 đặc công Rừng Sát tại khu vực kênh rạch thuộc xóm bà Bông - xã Phước An - huyện Nhơn Trạch.

Một trong số giấy tờ đó là Báo cáo, đề ngày 10/10/1966 của Trung đoàn 10 đặc công rừng Sát, tóm tắt tình hình hoạt động của Trung đoàn trong tháng 8 và 9/1966, có 1 số nét chính như sau:

Khu vực hoạt động chính của Trung đoàn là sông Lòng Tàu và sông Soài Rạp. Bộ đội thuộc Trung đoàn 10 và du kích đã gây thiệt hại cho quân Mỹ:

- Đánh chìm 1 tàu Mỹ 10.000 tấn.

- Đánh chìm 5 tàu quét mìn và LCU, hư hại 3 tàu khác.

- Trên 100 lính Mỹ và SG thương vong.

- Bắn rơi 5 trực thăng và hư hại 3 chiếc khác.

- Trung đoàn 10 có 1 bộ đội hy sinh và 2 bộ đội bị thương.


Ảnh chụp 1 phần trang đầu của báo cáo:
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét