Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2022

[4.72] Biên bản ngày 23/6/1966 bàn giao Danh sách Đảng viên từ Tiểu đoàn 43 công binh về Đoàn 10 đặc công rừng Sát

2022041032504


Tháng 8 năm 1967 lực lượng SEAL - biệt kích hải quân Mỹ đã thu giữ được rất nhiều giấy tờ của bộ đội thuộc Trung đoàn 10 đặc công Rừng Sát tại khu vực kênh rạch thuộc xóm bà Bông - xã Phước An - huyện Nhơn Trạch.

Một trong số giấy tờ đó là Biên bản ngày 23/6/1966 bàn giao Danh sách Đảng viên từ Tiểu đoàn 43 công binh về Đoàn 10 đặc công rừng Sát.

Tổng số bàn giao là 21 đảng viên, chia thành 5 tổ. Bên ký bàn giao có đc Ngô Hồng Thắng thay mặt Chỉ huy Đoàn bộ Đoàn 43, và đc Lâm Quang Sự thay mặt Đảng ủy Đoàn 43. Bên nhận bàn giao (chưa ký) có đề là thay mặt Quân khu 10 (Tức Đoàn 10 đặc công rừng Sát).

Danh sách đảng viên cho thấy có tên 1 số chỉ huy của Đoàn 43 sang làm chỉ huy Đoàn 10 đặc công rừng Sát sau này, như đc Lâm Quang Sự, NGô Hồng Thắng.

Ngoài ra còn có Bản bàn giao kinh phí và Bản bàn giao thực lực đoàn bộ Đoàn 43 (53 đồng chí) - bản bàn giao vũ khí...

Nhận xét: Đây chính là biên bản bàn giao quân số - tài chính - nhân lực - vũ khí của Đoàn 43 công binh chuyển sang Trung đoàn 10 đặc công rừng Sát khi mới thành lập ĐOàn 10.

Ảnh chụp 1 phần bản bàn giao danh sách Đảng viên
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét