Thứ Tư, 1 tháng 11, 2023

[3.289] Giấy tờ khen thưởng của đc Hà Văn Dong, đơn vị thuộc tiểu đoàn 25 công binh B3, quê Quy Thuận - Phục Hòa - Cao Bằng

2023110130766


Tháng 12 năm 1969, tại phía Tây Đức Lập [Đắc Nông ngày nay], quân Sài Gòn có thu giữ nhiều giấy tờ mang tên Hà Văn Dong thuộc tiểu đoàn 25 công binh, quê Quy Thuận - Phục Hòa - Cao Bằng, gồm: Các giấy tờ khen thưởng, Giấy tờ kết nạp Đảng...

Ảnh chụp 1 Giấy khenKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét