2014010102022.04
Thư của bác Phùng Đức Sinh, đề ngày 10/12/1966, cán bộ thuộc 1 đơn vị của Cục Hậu cần Mặt trận Tây Nguyên, gửi về cho bác Phùng Đức Tưa, địa chỉ: Thôn Mỹ Xuyên - xã Mỹ Hương  - huyện Gia Luơng - tỉnh Hà Bắc (Nay là xã Mỹ Hương - huyện Luơng Tài - tỉnh Bắc Ninh [http://baobacninh.com.vn/news_detail/66364/qua-trinh-thay-doi-ten-goi-don-vi-hanh-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-tinh-bac-ninh-.html])

Ảnh chụp các trang thư:

alt

alt

alt