Thứ Ba, 28 tháng 1, 2014

[4.3.4] Danh sách 210 liệt sỹ (Từ số 51 - 62) của trung đoàn 165 - Sư đoàn 7 Quân giải phóng miền Nam, hy sinh từ 11/5/1966 đến 9/1/1967

2013090312043
Bản danh sách các liệt sỹ mà phía Mỹ cho rằng thuộc trung đoàn 165 - Sư đoàn 7 Quân Giải phóng miền Nam

Bản danh sách liệt kê thông tin gồm: Họ tên – ngày tháng hy sinh – quê quán của 210 liệt sỹ thuộc trung đoàn 165, hy sinh từ 11/5/1966 đến 9/1/1967. Thông tin từ danh sách cho thấy hầu hết các liệt sỹ có quê quán ở miền Bắc Việt Nam, và có thể hy sinh tại 1 quân y viện của Quân GP MN. 

Bản chụp cho thấy danh sách có 18 trang, do lực lượng biệt kích VNCH thu được gần biên giới Việt Nam - Campuchia tháng 1/1967, phía Đông Bắc Bù Đốp.

Link các phần trước:
[4.3.3] Danh sách 210 liệt sỹ của trung đoàn 165 - Sư đoàn 7 Quân giải phóng miền Nam, hy sinh từ 11/5/1966 đến 9/1/1967
[4.3.2] Danh sách 210 liệt sỹ của trung đoàn 165 - Sư đoàn 7 Quân giải phóng miền Nam, hy sinh từ 11/5/1966 đến 9/1/1967
[4.3.1] Danh sách 210 liệt sỹ của trung đoàn 165 - Sư đoàn 7 Quân giải phóng miền Nam, hy sinh từ 11/5/1966 đến 9/1/1967
[4.3.0] Danh sách 210 liệt sỹ của trung đoàn 165 - Sư đoàn 7 Quân giải phóng miền Nam, hy sinh từ 11/5/1966 đến 9/1/1967

Do trang danh sách có đoạn hơi mờ, nên thông tin Rongxanh đánh máy lại có thể chưa được chính xác.
Ảnh chụp trang danh sách, từ số thứ tự 51 đến số thứ tự 62.

alt

Thông tin gồm: Số thứ tự - Họ và tên - Đơn vị - Ngày hy sinh - Quê quán

51 Chu Văn Quốc
A6
12/08/1966
Đồng Yên - Quốc Oai - Hà Tây
52 Trần Văn Tòan (?)
A3d6
14/08/1966
? - Gia Lương - Hà bắc
53 Đỗ Văn Huy


15?/08/1966
? - ? - ?
54 Nguyễn Văn Để
db4
15?/08/1966
? - ? - ?
55 Lưu Thế Thọ


15?/08/1966
? - ? - ?
56 Nguyễn Đạt Chí


15?/08/1966
Thôn Tứ - Hồng Việt - Tiên Hưng [Nay là Đông Hưng]- Thái Bình
57 Nguyễn Minh Phúc


16/08/1966
? - Thạch Thất - Hà Tây
58 Nguyễn X Đản?


17/08/1966
? - Văn Giang - Hưng Yên
59 Nguyễn V Bình


17/08/1966
? - Thạch Thất - Hà Tây
60 Vũ Văn Chanh
21
17/08/1966
Văn Phúc - Văn Giang - Hưng Yên
61 ? ? Minh
11d6
17/08/1966
? - ? - Hà Tây
62 Nguyễn Văn Tiếp
22
21/08/1966
? - Tùng Thiện - Hà Tây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét