2014010102022.30
Thư của bác Lê (Ngọc) Quang Vinh, ở Tây Nguyên, đề ngày 8/12/1966, gửi về cho anh là Lê Văn Rục, ở Xóm 1 - xã Thụy Chính - huyện Thụy Anh - Thái Bình [Theo wiki thì nay là xã Thụy Chính - huyện Thái Thụy - tỉnh  Thái Bình]
Bức thư này lính Mỹ thu được tháng 12/1966, cùng hàng loạt bức thư khác, có lẽ của những người lính cùng đơn vị [Một bệnh viện của Mặt trận B3 - Tây Nguyên].

Ảnh chụp bức thư
alt

alt