2014010607026
Một số giấy tờ, sổ ghi chép cá nhân của bác Mai Văn Hưng, quê quán tại Mễ Thượng - Yên Khang - Ý Yên - Hà Nam, do lính Mỹ thu được tháng 3/1967 ở phía Tây Pleiku. Theo Giấy chứng minh, đề điểm đến là Bác Ân S8, thì bác Mai Văn Hưng thuộc đơn vị Đoàn chi viện 202 [Rongxanh tra cứu thì đây có thể là Trung đoàn 66 - Sư đoàn 304, chi viện vào Mặt trận B3 Tây Nguyên cuối năm 1966]. Các giấy tờ gồm:
1. Trang đầu của Đơn xin vào Đảng đề tháng 2/1967 và Sơ yếu lý lịch.
2. Bìa cuốn sổ ghi chép, trong đó có ghi: Những ngày xa đất Bắc - 24/9/1965 - 10 giờ 1/12/1965 (Có thể là thời gian xuất phát và thời gian đến Tây Nguyên)
3. Một lá thư đề ngày 15/12/1966, có tên Ngọc Diệp Nam Hà.

Ảnh chụp các giấy tờ trên

alt

alt

alt

alt