Thứ Tư, 29 tháng 1, 2014

[3.28.8] Thư của bác Võ Đình Nhung, ở Tây Nguyên, gửi về cho chị là Ngô Thị Lý - nhân viên nhà máy phân lân Văn Điển Hà Nội, năm 1966

2014010102022.26
Thư của bác Võ Đình Nhưng, ở đơn vị quân y Mặt trận B3 Tây Nguyên, đề ngày 8/12/1966, đề gửi chị Ngô Thị Lý - nhân viên nhà máy phân lân Văn Điển Hà Nội 
Bức thư này lính Mỹ thu được tháng 12/1966, cùng hàng loạt bức thư khác, có lẽ của những người lính cùng đơn vị [Một bệnh viện của Mặt trận B3 - Tây Nguyên].

Ảnh chụp bức thư

alt

alt

alt

alt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét