Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2014

[4.3.2] Danh sách 210 liệt sỹ của trung đoàn 165 - Sư đoàn 7 Quân giải phóng miền Nam, hy sinh từ 11/5/1966 đến 9/1/1967

2013090312043
Bản danh sách các liệt sỹ mà phía Mỹ cho rằng thuộc trung đoàn 165 - Sư đoàn 7 Quân Giải phóng miền Nam.
Bản danh sách liệt kê thông tin gồm: Họ tên – ngày tháng hy sinh – quê quán của 210 liệt sỹ thuộc trung đoàn 165, hy sinh từ 11/5/1966 đến 9/1/1967. Thông tin từ danh sách cho thấy hầu hết các liệt sỹ có quê quán ở miền Bắc Việt Nam, và có thể hy sinh tại 1 quân y viện của Quân GP MN.
Bản chụp cho thấy danh sách có 18 trang.
Link phần trước: [4.3.1] Danh sách 210 liệt sỹ của trung đoàn 165 - Sư đoàn 7 Quân giải phóng miền Nam, hy sinh từ 11/5/1966 đến 9/1/1967
Do trang danh sách có đoạn hơi mờ, nên thông tin có thể không chính xác.
Thông tin gồm: Số thứ tự - Họ và tên - Đơn vị - Ngày hy sinh - Quê quán


26 Nguyễn Chí Tình
C3 - d4
17/07/1966
? - Kim Anh - Vĩnh Phúc
27 Nguyễn Văn Triệu
C3 - d6
17/07/1966
? - Duyên Hà - Thái Bình
28 Đỗ Văc Mác
C3 - d4
18/07/1966
? - Văn Giang - Hưng Yên
29 Đỗ Hữu Xá


18/07/1966
? - Quốc Oai - Hà Tây
30 Nguyễn Như Linh (?)

14/07/1966
? - Quốc Oai - Hà Tây
31 Đặng Văn Lạc
C2-d4
19?/7/1966
? - Tiên Sơn - hà Bắc
32 Nguyễn Văn Diễn


19?/7/1966
? - Tân Yên - Hà bắc
33 Hoàng Văn Vân


19/07/1966
? - Triệu Phúc - Thanh Hóa
34 Nguyễn Văn Tắc
db4
20/07/1966
? - Thiệu Hóa - Thanh Hóa
35 Nguyễn Văn Hạnh
2d4
23/07/1966
? - ? - Vĩnh Phúc
36 Nguyễn V[ăn?] Hữu? 17
23/07/1966
Thôn Muộn - Thuyết Nghĩa - Quốc Oai - Hà Tây
37 Phạm Thanh Hải
11d6
26/07/1966
Trung Hà - Dân Chủ - Thái Bình
38 Lý Văn Nhị (?) 


27/07/1966
Liên Nghĩa? - Văn Giang - Hưng Yên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét