Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2014

[4.3.1] Danh sách 210 liệt sỹ của trung đoàn 165 - Sư đoàn 7 Quân giải phóng miền Nam, hy sinh từ 11/5/1966 đến 9/1/1967

2013090312043
Bản danh sách các liệt sỹ mà phía Mỹ cho rằng thuộc trung đoàn 165 - Sư đoàn 7 Quân Giải phóng miền Nam.
Bản danh sách liệt kê thông tin gồm: Họ tên – ngày tháng hy sinh – quê quán của 210 liệt sỹ thuộc trung đoàn, hy sinh từ 11/5/1966 đến 9/1/1967. Thông tin từ danh sách cho thấy hầu hết các liệt sỹ có quê quán ở miền Bắc Việt Nam, và có thể hy sinh tại 1 quân y viện của Quân GP MN.
Bản chụp cho thấy danh sách có 18 trang.
Link phần trước: http://www.kyvatkhangchien.com/2013/09/43-danh-sach-210-liet-sy-1-trung-oan.html đã được Rongxanh đánh máy 1 nửa danh sách tại trang 1, có số thứ tự từ 1 đến 13.

Link phần tiếp: [4.3.2] Danh sách 210 liệt sỹ của trung đoàn 165 - Sư đoàn 7 Quân giải phóng miền Nam, hy sinh từ 11/5/1966 đến 9/1/1967


Dưới đây là nửa còn lại của trang 1, có số thứ tự từ 14 đến 25. Do trang danh sách có đoạn hơi mờ, nên thông tin có thể không chính xác.
Thông tin gồm: Số thứ tự - Họ và tên - Ngày hy sinh - Quê quán

14 Đỗ Văn Vân 02/07/1966 Đan Phượng - Hà Tây
15 Nguyễn Hữu Trinh? 07/07/1966 Hát Môn - Phúc Thọ - Hà Tây?
16 Vũ Văn Phúc 12/07/1966 Thạch Thất - hà Tây
17 Nguyễn Văn Tảo? 12/07/1966 Bình Phú? - Thạch Thất - Hà Tây
18 Nguyễn Văn Tước 12/07/1966 Thọ Phú - Hồng Phong? - Duyên Hà - Thái Bình
19 Đỗ Mạnh Toàn 15/07/1966 ? - Hải Phòng
20 Kiều Văn Dược 13/07/1966 Đa Phúc? - Vĩnh Phúc
21 Đỗ Thế Phúc 14/07/1966 ? - Thạch Thất - Hà Tây
22 Khuất ? Thịnh 11/07/1966 Cổ Đông - Tùng Thiện - Hà Tây
23 Trịnh Sỹ Tiệp? 13/07/1966 ? - ? - Nam Hà
24 Lê Đại Xuân? 13/07/1966 ? - Thạch Thất? - Hà Tây
25 Nguyễn Văn Nhã 16/07/1966 Ngọc Thôn? - Phúc Xuân? - Thạch Thất - Hà Tây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét